THÁNH LỄ MỪNG THÁNH TỔ PHỤ BIỂN ĐỨC VÀ NGHI THỨC KHẤN DÒNG

Lúc 10g ngày 11/07/2019 tại nguyện đường Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương, Viện phụ Dominic Savio chủ sự Thánh lễ đại triều mừng thánh Tổ phụ Biển Đức và nhận lời khấn của một số thành viên trong Đan viện.

Nghi thức Khấn Sơ Khởi của hai Tập sinh:

1. Thầy Maria Hilario Nguyễn Minh Công.

2. Thầy Maria Phaolô Đinh Công Tuấn.

Đồng thời sau nghi thức khấn Sơ Khởi Viện Phụ Dominic Savio cũng nhận lời khấn gia hạn của 5 thầy:

1. Thầy Maria Giuse Tuân Nguyễn Ngọc Chuyền.

2. Thầy Maria Stephano Phan Tâm Danh.

3. Thầy Maria Clave Hồ Văn Hóa.

4. Thầy Maria Raphael Nguyễn Văn Hiền.

5. Thầy Maria Phanxico Paola Lê Văn Nga.

Vì đại dịch Covid – 19 nên thánh lễ mừng chỉ tổ chức nội bộ trong cộng đoàn, không có sự hiện diện của thân nhân và quí khách như các thánh lễ khấn khác khi diễn ra trong hoàn cảnh bình thường.   Thánh lễ đại triều kéo dài 1g45 phút. Sau đó cộng đoàn đọc Kinh giờ VI và mọi thành viên trong Đan viện ăn tiệc mừng chung với nhau.