Posted in TU LUẬT

TU LUẬT CHA THÁNH BIỂN ĐỨC VÀ CHÚ GIẢI – TỪNG NGÀY

CHÚ GIẢI TU LUẬT THÁNH BIỂN ĐỨC THEO TỪNG NGÀY DOM GUILLAUME JEDRZEJCZAK Viện phụ đan viện Mont-Des-Cats LỜI TỰA Ngay khi đọc những trang…

Đọc Tiếp...