Posted in HẠNH CÁC THÁNH

LÒNG YÊU MẾN CHÚA KITÔ NƠI THÁNH BÊNAĐÔ

LÒNG YÊU MẾN CHÚA KITÔ NƠI THÁNH BÊNAĐÔ Guerric Aerden, ocso Vào năm 1144, cha Pierre le Vénérable, viện phụ đan viện Cluny, viết cho…

Đọc Tiếp...