Posted in TIN TỨC - SỰ KIỆN

ĐAN VIỆN THÁNH MẪU CHÂU SƠN BÁO TIN CÁO PHÓ

Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương xin báo tin Ông Phaolo NGUYỄN VĂN THÀNH (cựu đệ tử Châu Sơn), đã được Chúa gọi…

Đọc Tiếp...